پاراکس - رفسنجان

تماس با ما

دفتر مرکزی

تهران، احمدآباد مستوفی، میدان دکتر پارسا، شهرک بهسازی صنایع چوب، سالن E11

۰۲۱-۷۵۴۸۲۰۰۰

شعبه رفسنجان

رفسنجان، خیابان شهید مصطفی خمینی، نبش سه راه شهید حسینی

۰۳۴-۳۴۲۳۲۷۹۰

۰۹۱۳۲۹۱۷۲۹۰